საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი

(სამსახურის)

გენერალური კონსული

მამუკა ბალავაძე

(+994 22) 256 21 38

ვიცე-კონსული

თეიმურაზ სანაძე

(+994 22) 256 21 38 (+13)

ფინანსური მენეჯერი

ლაშა კობერიძე

(+994 22) 256 21 38 (+14)

რეფერენტი

თურანა გუსეინოვი

(+994 22) 256 21 38 (+11)